search
menu

نمایش وصیت نامه مارکوپولو در ایتالیا و چین

وصیت نامه مارکوپولو گردشگر، تاجر و جهانگرد ایتالیایی قرار است به صورت همزمان در ایتالیا و چین به نمایش گذاشته شود. البته نسخه‌ای که در موزه هانگژو چین به نمایش در خواهد آمد یک رونوشت دیجیتالی از نسخه اصلی خواهد بود که در ایتالیا نگهداری می‌شود.
این وصیت نامه حاصل گردآوری و پژوهش گروهی از تاریخ‌نگاران و پژوهشگران حوزه روابط چین و ایتالیا است که با همکاری کتابخانه مارسیانا ایتالیا به دست آمده است. این وصیت نامه دربردارنده مهمترین خواسته ها و آرزوهای مارکوپولو در واپسین روزهای زندگی وی است.
نمایش وصیت نامه مارکوپولو در ایتالیا و چین
نسخه اولیه و اصلی وصیت نامه مارکوپولو بر روی یک تکه پوست گوسفند نگاشته شده و در آن از خاطرات شیرین وی در سفر به چین یاد شده است. مارکوپولو در این وصیت نامه بردگانش را آزاد و بخش بزرگی از اموالش را برای امور خیریه و کمک به کلیسا اهدا می کند و همچنین میراثی را برای همسر و دخترانش به جا می گذارد.