search
menu

راه آهن سراسری ایران ثبت جهانی شد

راه آهن سراسری ایران (موسوم به راه آهن شمال - جنوب) پس از بررسی در چهل و چهارمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (UNESCO)، به عنوان بیست و پنجمین میراث فرهنگی ملموس و نخستین میراث صنعتی کشور در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.
مسیر راه آهن شمال- جنوب که در دوران رضاشاه برنامه‌ریزی و اجرا شد، در سال های دهه نخستین سده چهاردهم خورشیدی و به طور مشخص از سال ۱۳۰۶ خورشیدی روی داد. این مسیر و عرصه‌های پیرامونی آن که از شمال تا جنوب ایران را در برمی‌گیرد، اکنون به عنوان یکی از میراث جهانی ایران در یونسکو ثبت شده است.
مسیر راه‌آهن سراسری ایران از بندر ترکمن در شمال کشور آغاز شد و با طول ۱۳۹۴ کیلومتر، به بندر امام‌خمینی (ره) در جنوب منتهی شد. این راه آهن که در دوره خود، پروژه ای بزرگ تلقی می‌شد، توسط نیروی انسانی ایرانی و با طراحی مهندسان ایرانی، آلمانی و آمریکایی اجرایی شد. این خط آهن، پس از ۸ سال در سال ۱۳۱۴ به بهره‌برداری رسید و تحولی شگفت در ترابری در ایران ایجاد کرد.
راه آهن سراسری ایران ثبت جهانی شد
گردشگری راه آهن ایران که به عنوان سبک نوینی از گردشگری داخلی مطرح شده بود، مدتی است که در جریان است و گردشگران در مسیرهای خاصی به بازدید از جاذبه‌ها و همچنین تاریخ خود راه آهن می‌پردازند.
پرونده ثبت جهانی راه آهن ایران، از سال ۱۳۹۷ در جریان است و اکنون پس از ۳ سال، تهیه مستندات و تکمیل پرونده، به موفقیت رسید. در پرونده ثبت جهانی راه آهن ایران، این مسیر نزدیک به ۱۴۰۰ کیلومتری به ۸ منطقه مختلف تقسیم و ۸۹ ایستگاه تاریخی نیز مورد ارزیابی دقیق تر قرار گرفته است.