search
menu

آیا بادگیرهای ایران ثبت جهانی می‌شوند؟

ایران در حال آماده‌سازی پرونده ثبت جهانی بادگیرها در میراث معنوی یونسکو است. اما یک مشکل پیش روی ثبت این شاهکارهای معماری وجود دارد. این پرونده قرار بود به طور مشترک با کشور افغانستان تکمیل شود، اما نوسان‌های سیاسی در این کشور و روی کار آمدن طالبان، شرایط را نیازمند بازنگری کرده است.
مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه ایران مستندات پرونده ثبت بادگیرها در لیست میراث جهانی یونسکو را در دست دارد، اما به دلیل محدودیت ظرفیت هر کشور برای ثبت آثار، لازم است با کشوری در این پرونده شریک شود. پیشتر افغانستان برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، ولی اکنون ممکن است در این باره بازنگری شود.
آیا بادگیرهای ایران ثبت جهانی می‌شوند؟
پرونده یادشده قرار است دربردارنده ثبت معماری بادگیر و همچنین آیین‌های مرتبط با باد در فرهنگ ایرانی و مخصوصا مناطق مرکزی و کویری ایران مانند یزد، کرمان و کاشان باشد.
بادگیرها بخش کلیدی از معماری اصیل و بافت تاریخی یزد و کرمان هستند و هر ساله شمار زیادی از گردشگران با خرید بلیط هواپیما یزد، از این میراث معماری کویر بازدید می‌کنند.