برای امکانات بیشتر، لطفا وارد حساب کاربری شوید

سفرمارکت
همکاری با بیش از ۳۰۰ آژانس مسافرتی
سفرمارکت ارزانترین بلیط هواپیما داخلی و خارجی
سفر مارکت موتور جستجو سفر
تلاف وقت هزینه داره
همه خدمات سفر در یکجا
اطمینان از کیفیت خدمات
جشنواره فروش
پوشـش 100 درصـدی
داشتن تقویم ارزانترین قیمت بلیط هواپیما بازار تا ۳۰ روز آینده
پشتیبانی
سفرمارکت
همکاری با بیش از ۳۰۰ آژانس مسافرتی
سفرمارکت ارزانترین بلیط هواپیما داخلی و خارجی
سفر مارکت موتور جستجو سفر
تلاف وقت هزینه داره
همه خدمات سفر در یکجا
اطمینان از کیفیت خدمات
جشنواره فروش
پوشـش 100 درصـدی
داشتن تقویم ارزانترین قیمت بلیط هواپیما بازار تا ۳۰ روز آینده
پشتیبانی

سفرمارکت

ده دلیل برای انتخاب سفرمارکت

keyboard_arrow_down

همکاری با بیش از ۳۰۰ آژانس مسافرتی

رویکرد اصلی سفرمارکت، موفقیت دسته جمعی می باشد(هم برای خریداران و هم برای فروشندگان)

keyboard_arrow_down

سفرمارکت ارزانترین بلیط هواپیما داخلی و خارجی

سفرمارکت به عنوان موتور جستجوی بلیط هواپیما (داخلی و خارجی) ارزانترین بلیط های هواپیما را از بین صدها سایت و آژانس مسافرتی در دسترس شما قرار می‌دهد.

keyboard_arrow_down

سفر مارکت موتور جستجو سفر

جستجویی آسان و همه جانبه، در میان سایت ها و آژانس های گردشگری معتبر برای انتخاب بهترین گزینه و قیمت

keyboard_arrow_down

اتلاف وقت هزینه داره …

دیگه لازم نیست برای خرید بلیط هواپیما، تور و رزرو هتل ساعت ها تو گوگل بگردی!
با سفرمارکت قیمت و خدمات همه سایت ها و آژانس های گردشگری رو یکجا ببین و بهترین گزینه و ارزانترین قیمت رو انتخاب کن!

keyboard_arrow_down

همه خدمات سفر در یکجا

در سفرمارکت همه خدمات سفر را در قالب یک وب سایت میتوانید استفاده کنید ‌و از سفر خود لذت ببرید

keyboard_arrow_down

اطمینان از کیفیت خدمات

سفرمارکت با وب سایت ها و آژانس های مسافرتی همکاری می‌کند که علاوه بر مجوزهای قانونی لازم،
خدمات آنها توسط واحد کنترل کیفیت سفرمارکت، به دقت بررسی و تایید شده باشد.

keyboard_arrow_down

جشـنواره های فروش

در سفرمارکت ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﯾﮋه، ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻫﺎ، ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﺑـﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷـﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺰاﯾـﺎی ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮاراﺋﻪ می شود

keyboard_arrow_down

پوشش ۱۰۰ درصـدی

پوشش تمامیﻣﺴﯿـﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ و ارائه بهترین قیمت در هر مسیر

keyboard_arrow_down

داشتن تقویم ارزانترین قیمت بلیط هواپیما بازار تا ۳۰ روز آینده

سفرمارکت ارزانترین قیمت بلیط هواپیما از بین همه سایت‌ها و آژانس‌های مسافرتی به ازای هر روز از یک ماه پیش رو را در قالب یک تقویم به شما نمایش می‌دهد
و شما می‌توانید قیمت ارزانترین بلیط یک ماه آینده را در یک نگاه پیدا کنید.

keyboard_arrow_down

پشتیبانی

ﻣﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﻼش ﺧـﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺳـﻔﺮی ﺧﻮب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻔﺮﻣﺎرﮐﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ