search
menu

اولویت‌های گردشگران برای سفر در سال جدید چیست؟

[ پنهان کردن ]
افزایش سفرهای برنامه‌ریزی شده
افزایش هزینه سفر
موفقیت سفرهای داخلی
کسب تجربه‌های جدید سفر
اهمیت موارد مرتبط با بیماری کووید
به نقل از تراول‌نیوز، نتایج بررسی روند سفر نشان می‌دهد که چگونه افراد در سال ۲۰۲۲ و پس از آن درباره سفر برنامه‌ریزی می‌کنند و چگونه نگرش و رفتار آنان در ارتباط با سفر نسبت به قبل از همه‌گیری تغییر کرده است. در حالی که عواملی مانند شیوع سویه‌های مختلف کووید-۱۹، قوانین سفر بین‌المللی و کمبود کارکنان هنوز می‌توانند تهدیدی برای رفتارهای مسافران باشند، احساسات افراد نسبت به سفر در پایان سال و داده‌های جستجو نشان می‌دهد که تقاضای مداوم برای سفر همچنان بالاست.

تجزیه و تحلیل احساسات در نظرسنجی از پنج بازار بزرگ بین‌المللی ایالات‌متحده، بریتانیا، استرالیا، سنگاپور و ژاپن الگوهای مختلف سفر را نشان می‌دهد که در ذیل به آنها اشاره شده است.

افزایش سفرهای برنامه‌ریزی شدهسفرهای برنامه‌ریزی شده در سال ۲۰۲۲ از سفرهای واقعی سال ۲۰۱۹ پیشی می‌گیرد. بر اساس بررسی پنج بازار مهم در سراسر جهان، افرادی که احتمالا در سال ۲۰۲۲ برای مقاصد تفریحی سفر می‌کنند از سطح سفر گزارش‌شده قبل از همه‌گیری پیشی خواهند گرفت.

در بریتانیا، ۷۸ درصد از پاسخ‌دهندگان بیان کردند که احتمالا در سال ۲۰۲۲ بیشتر برای تفریح سفر می‌کنند و این در مقایسه با ۷۲ درصد سفرهای تفریحی سال ۲۰۱۹ است. در ایالات‌متحده، قصد سفر تفریحی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹، ۸ واحد درصد افزایش یافته است و ۷۱ درصد گفته‌اند که احتمالا در سال ۲۰۲۲ برای تفریح سفر می‌کنند.

سنگاپور در خوش‌بینی به سفر پیشتاز است و ۸۲ درصد گزارش کردند که احتمالا در سال ۲۰۲۲ به تعطیلات اهمیت می‌دهند و سفر تفریحی خواهند داشت که این میزان ۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. استرالیا با ۷۲ درصد و ژاپن با ۵۱ درصد برای برنامه‌ریزی سفر تفریحی روند مشابهی دارند و این نسبت به سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۷ و ۵ درصد افزایش داشته است.
اولویت‌های گردشگران برای سفر در سال جدید چیست؟

افزایش هزینه سفرمیانگین هزینه در هر سفر برای سال ۲۰۲۲ فراتر از سال ۲۰۱۹ است زیرا مسافران به دنبال ارتقاء سطح تجربه سفر خود هستند. بر اساس نتایج داده‌ها انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ مسافران آمریکایی ۲۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ برای سفر خود هزینه کنند. میانگین نرخ رزرو در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ در استرالیا نیز ۱۶ درصد افزایش می‌یابد. همچنین مسافر ژاپنی انتظار دارد در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ۳۰ درصد کمتر هزینه کند. در حالی که در بریتانیایی‌ها قصد دارند تا اندکی کمتر (یک درصد) از سال ۲۰۱۹ هزینه کنند.

بزرگ‌ترین تغییر، درک افراد از هزینه در هر سفر خواهد بود. بیش از یک چهارم مسافران در هر یک از پنج بازار مورد بررسی گفتند که در حال حاضر پرهیز از سفرهای بزرگ نسبت به قبل از شیوع همه‌گیری اهمیت دارد.

موفقیت سفرهای داخلیسفرهای داخلی همچنان پیشرو است. در حالی که بخش قابل‌توجهی از افراد در اکثر بازارهای مورد بررسی قصد دارند در سال ۲۰۲۲ برای تفریح به خارج از کشور سفر کنند اما سفر در داخل کشورشان همچنان مطلوب‌ترین گزینه است. ۷۴ درصد از پاسخ‌دهندگان سنگاپوری قصد دارند سفرهای داخلی داشته باشند، در حالی‌که ۵۳ درصد قصد سفرهای خارجی را دارند. ۷۳ درصد از بریتانیایی‌ها قصد سفرهای داخلی دارند و ۴۸ درصد برای سفرهای خارجی برنامه‌ریزی می‌کنند.

۶۸ درصد از افراد در ایالات‌متحده و استرالیا قصد سفرهای داخلی و ۲۹ درصد آمریکایی‌ها و ۳۸ درصد استرالیایی‌ها احتمالا در سال ۲۰۲۲ سفر خارجی خواهند داشت. ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان ژاپنی گزارش کردند که احتمالا در سال ۲۰۲۲ به داخل کشور خود سفر می‌کنند و این در مقایسه با ۱۰ درصدی است که سفرهای خارجی خواهند داشت.

کسب تجربه‌های جدید سفرمسافران به دنبال تجربه‌های جدید سفر در سال ۲۰۲۲ و پس از آن هستند. بیش از یک سوم تا نیمی از مسافران مورد بررسی در ایالات‌متحده (۴۱ درصد)، انگلستان (۳۸ درصد)، استرالیا (۴۶ درصد)، ژاپن (۳۴ درصد) و سنگاپور (۴۹ درصد) عنوان کردند که انتخاب مکان سفر به مقصدی که پیش از این به آن سفر نداشته‌اند در مقایسه با سال ۲۰۱۹ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سه چهارم (۷۵درصد) آمریکایی‌ها، ۷۴ درصد استرالیایی‌ها، ۷۳ درصد سنگاپوری‌ها، ۷۰ درصد بریتانیایی‌ها و بیش از نیمی (۵۹ درصد) از ژاپنی‌ها گفتند که توجه به مکان‌های جدید در زمان برنامه‌ریزی سفرهای آینده اهمیت دارد.

سه نکته مهم در بازارهای مورد بررسی در برنامه‌های سفر آینده برای بازدید از یک مقصد، دیدن مکان‌های جدید، داشتن تجربیات جدید و یادگیری در مورد تاریخ و فرهنگ بود.

اهمیت موارد مرتبط با بیماری کوویدتعداد موارد ابتلا به بیماری کووید- ۱۹، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، محدودیت‌ها و بهداشت از عوامل مهم تصمیم‌گیری سفر در سال ۲۰۲۲ هستند. ۸۵ درصد مسافران سنگاپور، حدود سه چهارم مسافران ژاپنی (۷۳ درصد)، ۷۴ درصد استرالیایی، ۷۲ درصد بریتانیایی‌ها و ۷۰ درصد آمریکایی‌ها اظهار کردند: موارد بهداشتی برای سفر بسیار مهم است و در تصمیم‌گیری برای سفر آینده حتی کاهش موارد ابتلا به بیماری کووید- ۱۹ تاثیر خواهد داشت البته نگرانی درباره بیماری همچنان وجود دارد.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که توانایی سفر به مقصدی دیگر بدون قرنطینه در هر کشوری بعد از رسیدن به مقصد و بازگشت از آن برای بسیاری از افراد در هنگام تصمیم‌گیری مقصد سفر بعدی اهمیت دارد.