search
menu

فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازهای داخلی برداشته خواهد شد

قرار است فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازهای داخلی برداشته شود و پذیرش مسافرین به روال عادی برگردد. با توجه به وضعیت واکسناسیون عمومی پذیرش مسافرین در پروازهای داخلی به نود درصد و به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک به صد درصد خواهد رسید.
 فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازهای داخلی برداشته خواهد شد

همچنین با توجه به یک نظریه کارشناسی باید با پر شدن ظرفیت کامل و اصلی صندلی‌های هواپیما شاهد پایین آمدن نرخ پروازهای داخلی باشیم.
پایین آمدن نرخ پروازها به دنبال بالا رفتن پذیرش مسافران و ازبین رفتن فاصله‌گذاری در پروازهای داخلی صورت می‌گیرد و با پایین آمدن قیمت بلیط‌ هواپیما مسیرهای داخلی شاهد بهتر شدن اوضاع صنعت هوانوردی و گردشگری کشور خواهیم بود.