search
menu

کارشناسان بهبود کامل شرایط گردشگری را در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ متصور هستند

بر اساس آخرین گزارشی که از سازمان بهداشت جهانی منتشر شده، تقریباً نیمی از کارشناسان (۴۵ درصد) انتظار دارند گردشگری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ و بعد از آن مانند شرایط گردشگری قبل از همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۱۹ می‌شود و ۴۳ درصد انتظار روزهای بهتر را در سال ۲۰۲۳ دارند.
کارشناسان بهبود کامل شرایط گردشگری را در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ متصور هستند

نگاهی دقیق‌تر به داده‌ها نشان می‌دهد که ۵۸ درصد کارشناسان پیش‌بینی بهبود گردشگری را در سال ۲۰۲۴ یا دیرتر در آسیا و اقیانوسیه انجام دادند اما این بهبود در اروپا طبق پاسخ نیمی از کارشناسان در اوایل سال ۲۰۲۳ اتفاق می‌افتد. با توجه به این شرایط پیش‌بینی می‌شود که سفرها دوباره رونق گرفته و افراد زیادی با خرید بلیط هواپیما سفر کرده و به این رونق دوباره کمک می‌کنند.