search
menu

آزادسازی ۹۰ درصد ساحل گیلان برای رونق گردشگری

عباسی، استاندار گیلان با توجه به اینکه ۹۰ درصد حریم قانونی دریا آزاد شد، گفت: تنها ۱۰ درصد از سواحل به صورت آموزشی و تفریحی استفاده می‌شوند.
اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه رونق اقتصاد و گردشگری در سواحل در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های دولتی در آزاد سازی سواحل پیشقدم هستند، اضافه کرد:۹۰ درصد سواحل گیلان آزاد سازی شدند و ۱۰ درصد سواحل آموزشی، تفریحی بوده و در اختیار برخی دستگاه ها بود که باید آزاد سازی شود.
آزادسازی ۹۰ درصد ساحل گیلان برای رونق گردشگری

وی افزود: بخش‌هایی از سواحل در اختیار شهرداری‌ها و بخش خصوصی قرار داشت که سواحل را به روی مردم بسته بودند و حالا آزاد سازی شد.
وی تصریح کرد: آزاد سازی سواحل در اقدامی انقلابی برای استفاده عموم مردم و رونق اقتصاد گردشگری عملیاتی و کارگروه ویژه برای رونق سواحل تشکیل شد تا با استفاده عموم و بهره وری مناسب سبب شکوفایی اقتصاد و اشتغال شود.