search
menu

دورنمای قیمت بلیط هواپیما هنوز مبهم است

در حالیکه خبرها حکایت از تعلیق چندین مسیر پروازی متعلق به ۷ شرکت هواپیمایی توسط سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل عدم رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی پروازها و فروش بلیط بالاتر از سقف نرخی تعیین شده می‌کند، بحث دورنمای قیمت بلیط هواپیما با توجه به ظرفیت پروازها هنوز مبهم است.

اسماعیل حسین زهی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بی‌نتیجه بودن نشست‌های این کمیسیون، وزارت راه و سازمان هواپیمایی درباره وضعیت قیمت بلیط هواپیما خبر داد و گفت که با وجودی که ایرلاین‌ها ظرفیت ۶۰ درصدی را رعایت نمی‌کنند، همزمان قیمت بلیط هواپیما را افزایش داده‌اند.
دورنمای قیمت بلیط هواپیما هنوز مبهم است
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم عدم رعایت همزمان ظرفیت بهداشتی پروازها و سقف نرخی بلیط هواپیما را ناشی از عدم کنترل سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت مربوطه در وزارت راه و شهرسازی دانست.

به نظر می‌رسد اقدام سازمان هواپیمایی در تعلیق پروازهای برخی ایرلاین‌ها، در واکنش به همین انتقادها از عملکرد این سازمان در زمینه نظارت بر ایرلاین‌ها باشد.