search
menu

پای تاکسی هوایی به فرودگاه شیراز باز شد

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کریم آقایی با اشاره به اهمیت توسعه هوانوردی عمومی گفت: به دنبال آن هستیم که هوانوردی عمومی را بین شیراز و فرودگاه‌های اقماری مانند فسا و جهرم فعال کنیم.

وی ادامه داد: راه‌اندازی ایرتاکسی بین شیراز و فرودگاه‌های مذکور می‌تواند این فرودگاه‌ها را فعال کند. همچنین این فرودگاه‌ها می‌توانند به عنوان پایگاه‌هایی برای آموزش هوانوردی استفاده شوند.
پای تاکسی هوایی به فرودگاه شیراز باز شد

کریم‌آقایی افزود: تسهیل ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه هوانوردی عمومی، گامی مهم در توسعه حمل‌ونقل هوایی و رونق صنعت گردشگری خواهد بود.

گفتنی است هوانوردی عمومی به پروازهایی اطلاق می‌شود که خارج از برنامه‌ریزی مرسوم پروازهای تجاری بین دو مقصد انجام می‌شود. آموزش هوانوردی و پروازهای ایرتاکسی با هواپیماهای فوق‌سبک و سبک با ظرفیت زیر ۱۹ نفر از جمله حوزه‌های فعالیت هوانوردی عمومی به شمار می‌روند.