برای امکانات بیشتر، لطفا وارد حساب کاربری شوید

شرایط خرید تور اقساطی ویژه سازمان هاشرایط خرید تورهای اقساطی برای شرکت‌ها و سازمان ها به دو صورت انجام می‌شود:
۱- کل فرایند توسط شرکت و سازمانهای انجام شود
۲- فرایند توسط پرسنل شرکت ها و سازمانها انجام شود

مدل اول فرآیند توسط شرکت و سازمان متقاضی انجام میشود:

۳۰ درصد مبلغ تور در هنگام رزرو تور توسط کارکنان شرکت و سازمان درخواست کننده به صورت نقد پرداخت می شود.
الباقی مبلغ تور: طبق قراردادی مجزا فی مابین شرکت متقاضی و سفرمارکت با ارایه یک ضمانت به میزان مبلغ کل قرارداد توسط شرکت و سازمان متقاضی به صورت ماهانه انجام میشود.

مدل دوم: فرآیند توسط کارکنان شرکت متقاضی و سفرمارکت انجام میشود:
۳۰ درصد مبلغ تور در هنگام رزرو تور توسط کارکنان شرکت و سازمان درخواست کننده به صورت نقد پرداخت می شود.
الباقی مبلغ تور: برای تورهای داخلی طی ۴ فقره چک صیاد و تورهای خارجی طی ۶ فقره
چک صیاد پس از رزور تور به عاملین فروش سفرمارکت تحویل داده میشود.

این شرایط فقط برای افرادی قابل دریافت است که کد پاداش خرید از جانب سفر مارکت دراختیار منابع انسانی شرکت متقاضی قرار بگیرد و سپس در اختیار کارکنان قرار بگیرد. سپس کارکنان با مراجعه به سایت سفرمارکت و ثبت نام در آن می‌توانند هنگام خرید تور کد شناسایی سازمان خود را وارد کنند و بعد منتظر تماس از سمت سفرمارکت، برای انجام امور باقی مانده باشند.

تفاوت عمده در خرید تورهای اقساطی سازمانی با تورهای اقساطی غیر سازمانی در شرایط پرداخت و کارمزد آنها می باشد
برای اطلاعات بیشتر و درخواست همکاری به آدرس enterprise@safarmarket.com ایمیل ارسال فرمایید.

برای بازگشت به صفحه تورهای اقساطی در اینجا کلیک نمایید