close اطلاع از جدیدترین جشنواره ها

همین الان ثبت نام کن و از جدیدترین جشنواره ها مطلع شو
menu

بلیط هواپیما را از بین صدها آژانس جستجو کن

یک طرفه
رفت و برگشت
location_on
location_on
today
تاریخ رفت
today
تاریخ برگشت
people
اکونومی | ۱ نفر
arrow_drop_down


۱ بزرگسال
+
-
۰ کودک
+
-
۰ نوزاد
+
-

بستن

بلیط هواپیما


بلیط هواپیما امـروزه یکی از رایج تـرین بلیط هـا و ابـزار رفـتن بـه سـفر اسـت. بليط هواپيما انـواع و مـدل هـای مختلفی دارد و خیلی از مـسافـران تـفاوت انـواع بلیط هـای هـواپیمایی را بـا هـم نمی دانـند و زمـانی که درمـورد خرید بلیط هواپیما صـحبت می شـود، سـردرگـم می شـونـد. زیرا خرید بلیط هواپیما ارزان امروزه یکی از دغدغه های اصلی خرید بلیط هواپیما شده است. در صـفحه بلیط هواپیما سـفرمـارکت می خـواهیم بـه طـور کامـل بـه مـعرفی انـواع بلیط هـای هـواپیما بپـردازیم تـا بـعد از مـطالعـه آن بهـترین و ارزانـترین بلیط هواپیما را خریداری کنید.

ویدیو آموزشی نحوه خرید ارزانترین بلیط هواپیما داخلی و خارجی

خرید بلیط هواپیما


خرید بلیط هواپیما هـمانـند هـر خرید دیگری نیاز به زمـان مناسبی دارد. در صـورتی که بـخواهید در آخـر هـفته هـا سـفر کنید و بلیط هواپیما یتان را در آن زمـان خـریداری کنید، بـاید هـزینه ی بیشتری پـرداخـت کنید. امـروزه در دنیا مـارکت پلیس هـای زیادی بـه وجـود آمـده انـد که تـمامی قیمت هـای بلیط هـای هـواپیمایی هـای مـختلف را در یکجا نـمایش میدهـد و شـما میتوانید بـه راحتی، بهـترین گـزینه و ارزانـترین قیمت بلیط هواپیما را جسـتجو و خـریداری کنید. سـفرمـارکت بـه عـنوان بـزرگ تـرین مـارکت پلیس مـسافـرتی ایران، بـه شما کمک میکند تا ارزانترین و بهترین بلیط هواپیما را خریداری کنید.

مزایای خرید بلیط هواپیما از سفرمارکت


خرید بلیط هواپیما از سفرمارکت مزایای زیادی دارد زیرا شما در سفرمارکت بلیط هواپیما را فقط از یک آژانس خریداری نمیکنید بلکه می توانید بلیط هواپیما را بر اساس مبدا و یا مقصد مورد نظر از بین صدها آژانس مسافرتی جستجو و در نهایت ارزانترین بلیط هواپیما را به صورت آنلاین خریداری کنید بنابراین همیشه در سفرمارکت ارزانترین بلیط هواپیما را خرید خواهید کرد.

همچنین در سفرمارکت برای خرید بلیط هواپیما در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد، یعنی به جای جستجو در بین ۱۰ ها سایت مختلف برای خرید بلیط هواپیما ارزان کافی است در سفرمارکت جستجو کنید تا ارزانترین بلیط هواپیما را پیدا و خریداری کنید.
در هنگام خرید بلیط هواپیما در سفرمارکت نیاز نیست نگران باشید که آیا سایت و یا آژانس مسافرتی که از آن بلیط هواپیما خریداری میکنید معتبر است و یا خیر، زیرا سفرمارکت فقط ار بین آژانس های معتبر و دارای مجوزهای رسمی به شما بلیط هواپیمای ارازان را نمایش می دهد.
علاوه بر قیمت ارزان بلیط هواپیما موضوع مهم دیگری در هنگام خرید بلیط هواپیما وجود دارد و آن پشتیبانی در صورت تغییر روز و یا کنسل کردن بلیط هواپیما است که در سفرمارکت میتوانید به سادگی آن را با تیم پشتیباتی ما در میان بگذارید.

flights

بلیط هواپیما خارجی


بلیط هواپیما خارجی برای کسانی که قصد سفر به کشورهای دیگر با اهداف گردشگری، درمان و کسب و کار دارند، مساله مهمی است. ولی خرید بلیط هواپیما خارجی خود یک چالش بزرگ است. زیرا هم قیمت بلیط هواپیما خارجی به سبب فاصله بیشتر گرانتر است و هم به سبب تفاوت شرکتهای هواپیمایی ، تنوع و تفاوت قیمت بین انواع بلیط هواپیما خارجی زیادتر است. به همین سبب مسافران پیش از سفر برای پیدا کردن بهتر بلیط هواپیما خارجی با دشواری زیادی رو به رو میشوند. یکی از مهمترین مزایای ابزارهایی مانند سفر مارکت این است که امکان مقایسه و خرید بلیط هواپیما خارجی با بهترین قیمت و امکانات را برای مسافران فراهم میکند.

بلیط هواپیما ارزان


بلیط هواپیما ارزان و یا خرید بلیط هواپیما به قیمتی مناسب، یکی از دغدغه های مسافرانی است که میخواهند با صرفه جویی در قیمت بلیط هواپیما مدت زمان سفر خود یا کیفیت سفرشان را افزایش دهند. اینکه شما بتوانید بلیط هواپیما ارزان تهیه کنید و سفر خود را اقتصادی و به صرفه نگه دارید به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای نمونه اگر زمانی که اقدام به خرید بلیط هواپیما میکنید زمان اوج گردشگری در کشور مقصد باشد شما باید قیمت بیشتری بابت خرید بلیط هواپیما بپردازید. توجه به کلاس پروازی) اکونومی، بیزنس، فرست کلس (تعداد توقف و شرکت هواپیمایی از دیگر عوامل مهمی است که در رسیدن شما به بلیط هواپیما ارزان مهم است. اما یکی از مهمترین چیزهایی که باید برای خرید بلیط هواپیما ارزان توجه کنید، تفاوت میان بلیط هواپیما سیستمی و بلیط هواپیما چارتر است.

مقاصد محبوب


مقاصد محبوب و پر تردد پروازی که خرید بلیط هواپیمای زیادی دارد در مسیر های داخلی عبارت است از بلیط هواپیما مشهد و بلیط هواپیما کیش و حتی بلیط هواپیما اهواز و در مسیر های خارجی عبارت است از بلیط هواپیما استانبول و بلیط هواپیما دبی

بلیط هواپیما سیستمی چیست؟


بلیط هواپیما سیستمی بلیط هـایی هسـتند که چـه آنـها را از آژانـس هـای گـردشـگری خـریداری کنید و چـه مسـتقیما از خـود هـواپیماهـایی هـا، هیچ فـرقی نـدارد چـون قیمتشان یکی اسـت و قیمت این بلیط هواپیما هـا بـر اسـاس مـصوب خـود شـرکت هواپیمایی تعیین میشود. مزیت های بلیط هواپیمای سیستمی این است که اول آنکه بلیط هواپیمای سیستمی قـابـل بـاز پـس دادن یا هـمان اسـترداد هسـتند. یعنی اگـر بـه هـر دلیل شـما بلیط را خـریداری کنید و بـعد از پـرواز مـنصرف شـوید، مـقداری از پـول شـما بـه عـنوان جـریمه بـرداشـته شـده و بـاقی پـولـتان بـه شـما بـرگـردانـده می شود. یکی دیگر از خــوبی هــایی که بلیط هواپیما سیستمی دارد، تــفاوت قیمت بلیط هواپیما بـرای افـراد بـزرگـسال و کوچک و افـراد بـا سـن هـای مـختلف اسـت. مـثال بلیط هواپیما افـراد کم سـن و سـال نسـبت بـه
افـراد بـزرگـسال هـزینه ی کمتری دارد. بـنابـراین اگـر دارید بـا خـانـواده ای که در آن افـراد بـا سـن هـای مـختلف وجـود دارنـد، سـفر می کنید بهتر است بلیط سیستمی خریداری کنید.

بلیط هواپیما چارتری چیست؟


اولین و مـتفاوت تـرین نکته ای که دربـاره بلیط هواپیمای چـارتـر وجـود دارد این اسـت که این بلیط هواپیما، مـدام تغیر قیمت دارند و در خیلی از مـواقـع، نسـبت بـه بلیط هواپیما سیستمی خیلی ارزان تـر است. در واقـع بعضی از آژانـس هـای مـسافـرتی هـمه ی صـندلی هـای یک هـواپیما یا بخشی از آن را بـرای مـدت مـعلومی پیش خـرید می کنند و بـه این تـرتیب، قیمت بلیط هواپیما را خـودشـان تعیین می کنند. امـا شـاید از خـودتـان بـپرسید که این تغیر قیمت دقیقا بـه چـه چیزی بسـتگی دارد؟ تغیر قیمت بلیط هواپیما چـارتـر بـه میزان تـقاضـای مـسافـر بسـتگی دارد.
در مـواقعی که میزان تـقاضـا بالا بـاشـد مـثال عیدهـا یا ایام نـوروز، قیمت این بلیط هـا بالا می رود. هـر زمـان هـم تـقاضـا کمتر بـاشـد مـثل فـصل هـای کم گـردشـگر وLow season ،قیمت این بلیط هواپیما پـایین تـر می آید. علاوه بـر این هـر چـه بـه زمـان پـرواز نـزدیکتر شـوید، قیمت این بلیط هـا بـا تـوجـه بـه تـعداد آنـها کمتر و یا بیشتر می شـود. بـزرگـترین عیب این نـوع بلیط هواپیما هـا، این اسـت که نمی تـوانید آن را لـغو کنید یا پـس بـدهید و در ضـمن قیمت بلیط هواپیما بـرای هـمه ی افـراد بـا هـر سـن و سـالی یکسان اسـت و مـثل بلیط سیستمی نیست.

قیمت بلیط هواپیما چارتری با سیستمی چه تفاوتی دارد؟


دربـاره بلیط سیستمی بـاید گـفت که از مـاه سـوم یعنی خـردادمـاه سـال ۱۳۹۵ ، قیمت این نـوع بلیط آزادسـازی شـد و بـرای آن سـقف و کف تعین شـد. بـه این مـعنا که آژانـس هـای هـواپیمایی می تـوانـند بلیط را طـبق کلاس پـرواز و یا خـدمـات ارائـه شـده تـا ۳۰ درصـد بیشتر از نـرخ مـصوب بـفروشـند و بیشتر از این حـد را مـجاز نیستند و تخـلف مـحسوب می شـود. قیمت بلیط هـای چـارتـر را هـم خـود آژانـس مـسافـرتی تـعیین می کند و بسته به شرایط مختلف می تواند متفاوت باشد.

بـا مـطالـعه این مـقالـه شـما بـه راحتی میتوانید مـناسـب تـرین بلیط هواپیما را خـریداری کنید و یک فـرد حـرفـه ای در زمینه خـرید بلیط هواپیما ، فـروش بلیط هواپیما، پیدا کردن بلیط ارزان هواپیما ، انـتخاب صحیح بلیط هواپیما سیستمی و یا بلیط هواپیما چـارتـر بـاشید. پـس فـقط کافی است تـا بـرای خـرید بلیط هواپیما بـا بهـترین قیمت و مـقایسه قیمت هـای بلیط هواپیما شرکت
هـای مـختلف، از نـوار بالا شهـر مـبدا و مـقصد و مـوارد مـورد نیازتـان را کامـل کنید و بهترین و ارزان ترین بلیط هواپیما رو خریداری کنید.